Sviluppo Intelligente

Grenton Sp. z o.o. la società attua il progetto nell'ambito della misura 3.3 Sostegno alla promozione e internazionalizzazione delle imprese innovative, sottomisura 3.3.3 Sostegno alle PMI nella promozione di marchi di prodotti - Vai a marchio Programma operativo per lo sviluppo intelligente, 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale con il numero POIR.030303-12-0015/17.

Il titolo del progetto

Sviluppo dell'attività di esportazione di Grenton sp. z o.o. attraverso la partecipazione al Programma di promozione dell'industria per l'industria delle costruzioni e della finitura edilizia.La partecipazione di Grenton (Grenton Sp. Z o.o.) al Programma di promozione dell'industria come opportunità per sviluppare operazioni di esportazione.

L'obiettivo del progetto

L'obiettivo del progetto è aumentare il riconoscimento e la competitività di Grenton Sp. z o.o. internazionalizzando il business.

Effetto pianificato

Come risultato del progetto, Grenton vuole aprirsi ai mercati europei, americani e asiatici. L'internazionalizzazione di Grenton creerà la possibilità di un accesso più facile a clienti, fornitori e tecnologie moderne.

Bilancio

Il budget totale del progetto è di 833 700 PLN e il suo cofinanziamento da fondi UE è di 625 255 PLN.

La durata del progetto

01/01/2018 - 31/12/2019


Grenton Sp. z o.o. implementa il progetto sotto misura 3.3 Sostegno alla promozione e all'internazionalizzazione di imprese innovative, sottomisura 3.3.3 Supporto alle PMI nella promozione dei marchi di prodotto - Go to Brand Programma di sviluppo intelligente, 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale con il numero POIR.03.03.03-12-0061/18.

Il titolo del progetto

Sviluppo dell'attività di esportazione di Grenton sp. z o.o. attraverso la partecipazione al Programma di promozione dell'industria per l'industria delle costruzioni e della finitura edilizia.

L'obiettivo del progetto

L'obiettivo del progetto è quello di aumentare la notorietà del marchio GRENTON sp. z o.o. in ambito internazionale e di promuovere la propria offerta di prodotti.

Effetto pianificato

Le attività pianificate sono finalizzate all'acquisizione di potenziali partner commerciali e destinatari dei prodotti offerti. Un'ulteriore espansione verso i mercati esteri aumenterà le vendite e aprirà nuove direzioni di distribuzione. Avrà inoltre un impatto positivo sulla promozione dell'industria edile e delle finiture polacca e sul marchio dell'economia polacca.

Bilancio

Il budget totale del progetto è 287 400.00 PLN e il suo cofinanziamento da fondi UE è di 215 550.00 PLN.

La durata del progetto

01/08/2018 - 31/12/2019


Firma Grenton Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.03.03.03-12-0051/19.

Tytuł projektu

Promocja marki GRENTON na rynkach międzynarodowych.

Cel Projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki GRENTON na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym.

Planowany efekt

Zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży budowy i wykańczania budowli oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 859 800  PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 429 900 PLN.

Okres realizacji projektu

01/08/2019 - 31/12/2020

Risparmia
con Grenton
La vita
con Grenton
Visitaci su